Изтеглете актуализациите на офлайн дефиницията на Microsoft Security Essentials (MSE)

Без съмнение Microsoft Security Essentials е един от най-добрите, ако не и най-добрите безплатни антивирусни програми за Windows 7. Също като всяко друго антивирусно решение, дори и наскоро освободената безплатна Microsoft Security Essentials изисква най-новата дефиниция на вируси и шпионски софтуер. актуализации за следене на злонамерени елементи.

В повечето случаи потребителите не се нуждаят от ръчно обновяване на Microsoft Security Essentials, тъй като той автоматично изтегля актуализации и е налична опция за проверка за актуализации.

Тъй като много от вас може да са инсталирали MSE на машина на Windows, която няма интернет връзка за изтегляне на най-новите актуализации за дефиниция на вируси и шпионски софтуер, тук са директните връзки за изтегляне за офлайн актуализации.

Можете да изтеглите актуализациите на Microsoft Security Essentials директно от Microsoft и след това да ги инсталирате. Просто стартирайте изтегления файл за актуализация, за да актуализирате дефинициите на Security Essentials.

За да знаете как да инсталирате тези актуализации офлайн, моля следвайте нашия как да актуализирате Microsoft Security Essentials Offline ръководство.

Изтегляне на определения (за 32-битова Windows)

Изтегляне на определения (за 64-битова версия на Windows)