Възстановяване на Windows 7 продуктов ключ с Windows Key Finder

Вече показахме как да възстановим продуктовия ключ на Windows 7 с помощта на инструмента KeyFinder. Подобно на KeyFinder, Windows Key Finder е друг удобен инструмент за бързо възстановяване на загубени Windows 7, Vista или XP ключ в миг.

Програмата Windows Key Finder просто декодира кодирания продуктов ключ, съхраняван в HKLM SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion възел на системния регистър в стойност, наречена DigitalProductId.

Това е самостоятелен инструмент и е лесен за използване. Изтеглете, извлечете и стартирайте помощната програма, за да видите продуктовия ключ на Windows. Имайте предвид, че този инструмент извлича само продуктов ключ на Windows и не може да се използва за възстановяване на продуктовия ключ на Microsoft Office.

Програмата също така показва някои ценна информация като датата на инсталиране на Windows, тип система, номер на операционна система, общо количество RAM, процесор, регистриран собственик и др.

Изтеглете Windows Key Finder