Достъп до Windows 7 BitLocker Защитено съдържание в Vista & XP Използване на BitLocker To Go Reader

Вече написахме блог как да използваме функцията за BitLocker To Go за Windows 7, за да шифроваме USB устройство. Ако имате машина с предишни версии на Windows, може да искате да получите достъп до защитено устройство и съдържание във вашата Vista или XP.

Microsoft току-що освободи Windows 7 BitLocker To Go Reader за Vista и XP и е готова за изтегляне. Четецът на BitLocker To Go е приложение, което предоставя на потребителите достъп само за четене до устройства, защитени с BitLocker FAT, форматирани на компютри с Windows XP или Windows Vista.

Защитата на BitLocker на преносими устройства е известна като BitLocker To Go. Когато защитеното с BitLocker преносимо устройство е отключено на компютър с Windows 7, устройството автоматично се разпознава и потребителят се подканва за идентификационни данни, за да отключи устройството или устройството се отключва автоматично, ако е конфигурирано за това.

Компютри с Windows XP или Windows Vista не разпознават автоматично, че преносимото устройство е защитено с BitLocker. С помощта на BitLocker To Go потребителите на четеца могат да отключват защитените с BitLocker устройства, като използват парола или парола за възстановяване (известна също като ключ за възстановяване) и получават достъп само за четене до своите данни.

Изтеглете четец за BitLocker To Go